Kadaise, humanistinės psichologijos pradininkas A.Maslow suformavo žmogaus poreikių piramidę. Svarbiausias poreikis, užtikrinantis jau gyvo ir funkcionuojančio žmogaus egzistenciją yra Saugumas. Kūdikiui reikia mamos, vyresniame amžiuje svarbu tėvai, šeima, draugai, Valstybė, įstatymai. Paprasčiau pasakius-visiems reikia Užnugario. Vienas žmogus neapgins savo Tėvynės, nesulaikys nusikaltėlių, neužgesins didelio gaisro. Net jeigu pavyks, visi atsimename,kad prieš mus gyveno žmonės, kurie sukūrė didelę dalį to ką turime dabar-Laisvę, Valstybę, Lietuvą.
Užnugaris-projektas skirtas įprasminti visus-esamus ir buvusius Lietuvos didvyrius, kertines mūsų šalies istorines datas, vietas ir asmenybes. Savo bendruomenės nariams suteiksime unikalią progą pasipuošti drabužiais, kurių nerasite niekur kitur. Lietuviška, patriotinė, partizaninė ir karinė tematika vyraus mūsų drabužių linijose.
Mes NEBŪSIME tiesiog dar viena internetinė parduotuvė. Mes pasiūlysime produkciją, kurią vilkėdami jūs, jūsų draugai, šeimos nariai, artimieji, aiškiai demonstruos – mylime savo šalį ir jos žmones.
MES esame jos UŽNUGARIS!

BE JŪSŲ – NEBŪTŲ MŪSŲ!